Technische storingen

Mijn kamer/appartement heeft een technisch mankement, waar kan ik dit melden/hoe kan dit opgelost worden?

Technische storingen moeten altijd gemeld worden in ons huurdersportaal. Zodra je bij ons een appartement of kamer gaat huren krijg je hier inloggegevens van toegestuurd. Als je een melding maakt, komt deze binnen bij onze technisch beheerder, welke de juiste persoon voor de taak zal regelen om de storing te verhelpen. Sommige storingen kan je ook zelf proberen op te lossen.

Welke storingen moet ik zelf herstellen en welke storingen moet mijn verhuurder herstellen?

De vuistregel is dat al het 'klein dagelijks' onderhoud in de woonruimte voor de huurder is, en dat grotere zaken en zaken buiten de woonruimte voor de verhuurder zijn. De wetgever heeft dit preciezer uitgewerkt in het "Besluit kleine herstellingen". Hierin staat aangegeven wat de verdeling is tussen huurder en verhuurder. Je kunt ons altijd een email sturen als je hier vragen over hebt, vaak zodat wij je kunnen aangeven of iets een huurders- of verhuurderszaak is. Een beknopte vertaling in het Engels vind je hier.

Schade, kosten, verzekeringen

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen, als je dat wilt. Schade aan je inboedel (b.v. brand of inbraak) en glasschade zijn kosten die voor huurder zijn. Als je dit risico niet zelf wilt dragen, kan je een verzekering daarvoor afsluiten. Schade aan het gebouw valt onder de opstalverzekering van de eigenaar.