Opzeggen huurovereenkomst

Het opzeggen van de huurovereenkomst

In jouw huurovereenkomst staat hoe je moet opzeggen en wat de opzegtermijn is. Bij veel contracten is het zo dat het eerste jaar niet opgezegd kan worden. Een huurcontract eindigt altijd op de laatste dag van de maand en je bent ook huur verschuldigd tot de laatste dag van de overeenkomst. Pas daarna krijg je de borgsom terug. Verrekenen met de laatste maand huur kan zeker niet.

Manier van opzeggen

De opzegging kan je versturen per email of via het formulier op de contactpagina. Vermeld duidelijk je naam en adres, per wanneer je wilt opzeggen en waar je naar toe gaat verhuizen. Heb je al een nieuwe kandidaat voor ons, dan horen we dat ook graag. Wij zullen die kandidaat wel toetsen.

Borgsom

Na de eindinspectie en het inleveren van de sleutels, krijg je binnen 30 dagen de borgsom terug. (Natuurlijk moet dan wel de complete huur voldaan zijn, de woonruimte zonder schade zijn achtergelaten en alle sleutels ingeleverd zijn.)