Huurverhoging 2020

Voor de sociale verhuur zijn de regels voor 2020 als volgt:

Zie ook de website van de rijksoverheid.

21 februari 2020